Polityka prywatności

Powrót do strony xtraplan.pl
Powrót do strony geoaleja.plPOLITYKA PRYWATNOŚCI MARKETING CYFROWY POLSKA PRESS

 

 

Polityka prywatności serwisu xtraplan.pl

 

 

Korzystanie z usług „MARKETING CYFROWY POLSKA PRESS  i odwiedzanie stron MARKETING CYFROWY POLSKA PRESS jest równoznaczne z akceptacją przedstawionej poniżej polityki ochrony prywatności.

Przed każdym skorzystaniem z usług MARKETING CYFROWY POLSKA PRESS i odwiedzając serwisy MARKETING CYFROWY POLSKA PRESS należy zapoznać się z obowiązującymi aktualnie zasadami Polityki Prywatności. Jeśli nie zgadzają się Państwo z naszymi zasadami Polityki Prywatności, prosimy nie korzystać z naszych usług ani użyteczności serwisów oferowanych poprzez systemy rejestracji i logowania. Rejestracja nie jest obowiązkowa.

„MARKETING CYFROWY POLSKA PRESS przykłada wiele uwagi ochronie prywatności informacji dotyczących użytkowników usług i serwisów. W czasie korzystania z usług i serwisów można zostać poproszonym o podanie niektórych swoich danych osobowych poprzez wypełnienie formularza.

***

MARKETING CYFROWY POLSKA PRESS jest administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. Nr 101 poz. 925 ze zm.). MARKETING CYFROWY POLSKA PRESS bezpośrednio przetwarza Państwa dane zgodnie z polskim i europejskim prawem ochrony danych osobowych, tj. Dyrektywą 46/95/WE.

 

Dane osobowe użytkowników są przetwarzane przez MARKETING CYFROWY POLSKA PRESS w celu świadczenia usług, archiwizacji, sprzedaży usług MARKETING CYFROWY POLSKA PRESS, dla potrzeb działań marketingowych podejmowanych przez MARKETING CYFROWY POLSKA PRESS samodzielnie lub we współpracy z innymi podmiotami, jak również na potrzeby prowadzenia analiz gospodarczych.

Informacjami zgromadzonymi w profilu użytkownika mogą być tylko informacje dobrowolnie i samodzielnie przekazane przez użytkownika, którego informacje dotyczą.

W formularzu rejestracyjnym należy podać dane osobowe takie jak:

- imię i nazwisko,

- adres zamieszkania/adres wysyłki,

- adres email,

- numer telefonu,

- datę urodzenia,

- płeć

- login i hasło

niezbędne do korzystania z niektórych serwisów i usług MARKETING CYFROWY POLSKA PRESS. W formularzu należy też zaznaczyć, czy jest się zainteresowanym otrzymywaniem informacji np. o nowych usługach, produktach oraz dostępnych promocjach a także, zgodnie z aktualnie obowiązującą Ustawą o ochronie danych osobowych, wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla celów MARKETING CYFROWY POLSKA PRESS.

Należy pamiętać, że wyrażenie zgody przez użytkownika na przetwarzanie przez MARKETING CYFROWY POLSKA PRESS jego danych osobowych dla celów marketingowych jest całkowicie dobrowolne. Każdemu użytkownikowi przysługuje prawo do wglądu i poprawiania podanych przez siebie danych.

Dane z pola z formularza rejestracyjnego „Imię” „Nazwisko” są rejestrowane w systemie informatycznym MARKETING CYFROWY POLSKA PRESS jedynie w celach identyfikacyjnych (do identyfikacji w serwisie służy powołana nazwa, zwana również „loginem” oraz ustanowione przez użytkownika „hasło”). Wszelkie działania w serwisie dokonane z użyciem danego loginu i hasła są traktowane jako działania dokonane przez uprawnionego użytkownika. Podawany przy rejestracji przez użytkownika adres e-mail jest wykorzystywany jako login, a także w celu świadczenia usług przez MARKETING CYFROWY POLSKA PRESS i przypomnienia hasła (na podany przez użytkownika adres e-mail zostanie przesłany, na odpowiedni wniosek użytkownika złożony serwisie e-mail z informacją przypominającą hasło do serwisu). Pola „płeć” i „data urodzenia” służą przekazaniu dalszych informacji o użytkowniku, stosownie do woli użytkownika. Wszystkie dane podawane przez użytkownika przy rejestracji są wykorzystywane jedynie w celu prawidłowego świadczenia usług serwisu lub w celach statystycznych (np. dane ujęte w polu „data urodzenia”).

MARKETING CYFROWY POLSKA PRESS przetwarza dane użytkownika wyłącznie po uzyskaniu zgody użytkownika np. w celu wysyłania materiałów promocyjno-informacyjnych, oferowania usług, badania rynku i opinii publicznej. Dane te pomagają MARKETING CYFROWY POLSKA PRESS w określeniu upodobań użytkowników, a tym samym w doskonaleniu kierowanej do nich oferty. MARKETING CYFROWY POLSKA PRESS korzysta z tych informacji dla sprawniejszego organizowania promocji i świadczonych usług.

Dysponentem tych danych jest wyłącznie użytkownik, którego dane dotyczą. Edycja danych rejestracyjnych może nastąpić wyłącznie poprzez zalogowanie się danego użytkownika na własne konto i dokonanie odpowiednich zmian (z wyłączeniem możliwości zmiany nazwy użytkownika, tj. loginu, którym jest adres email podany przez użytkownika).

Podanie jakichkolwiek danych w profilu użytkownika jest zawsze dobrowolne. Użytkownik samodzielnie określa zakres i treść danych, które zamierza udostępnić w ramach swojego profilu, przy czym podanie określonych danych jest warunkiem założenia profilu (dane niezbędne do założenia konta (i profilu) są określone w formularzu rejestracyjnym. Założenie przez użytkownika konta następuje automatycznie po dokonaniu procesu rejestracji zgodnie z zasadami określonymi w formularzu rejestracji.

Dane osobowe umieszczone w bazie danych serwisów MARKETING CYFROWY POLSKA PRESS są przetwarzane dla potrzeb serwisów i będą udostępniane innym podmiotom współpracującym z MARKETING CYFROWY POLSKA PRESS na zasadach wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych.

 

Dokładność gromadzonych danych osobowych:

Każdy użytkownik posiadający profil użytkownika ma prawo wglądu do własnych danych osobowych ujętych w profilu użytkownika, a także prawo do poprawiania zawartych informacji (prawo realizowane wyłącznie poprzez edytowanie profilu użytkownika, po zalogowaniu się na konto).

Każdy użytkownik ma prawo żądania zaniechania przetwarzania jego danych osobowych (prawo realizowane poprzez żądanie usunięcia profilu użytkownika wysłanego z konta e-mail podanego do skorzystania z opcji przypomnienia hasła na adres rezygnacja@xtraplan.pl).

Żądanie zaniechania przetwarzania skutkuje usunięciem danych z formularza rejestrowego (ewentualnie tych danych w późniejszym czasie zmienionych poprzez edycję danych konta), widocznych dla wszystkich użytkowników serwisu z serwisu. Nie w każdym przypadku możemy usunąć dokumentację dotyczącą dotychczasowych kontaktów lub transakcji. Na przykład, mamy obowiązek zachować dokumenty dotyczące poprzednich zakupów użytkowników dla celów sprawozdawczości oraz zapewnienia zgodności.

 

Niezapowiedziane wiadomości:

MARKETING CYFROWY POLSKA PRESS. zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości osobom, których dane uzyskała dzięki działalności serwisu. Pod tym określeniem MARKETING CYFROWY POLSKA PRESS rozumie informacje odnoszące się bezpośrednio do serwisu (np. zmiany, wewnętrzne promocje), nie komercyjne listy (np. życzenia) oraz informacje komercyjne, dotyczące naszych usług, usług i produktów partnerów MARKETING CYFROWY POLSKA PRESS.

 

Partnerzy MARKETING CYFROWY POLSKA PRESS:

Polityka Prywatności nie dotyczy serwisów i firm, których dane kontaktowe podawane są na stronach naszego serwisu. Jeśli w serwisie są zawarte linki do innych stron internetowych, MARKETING CYFROWY POLSKA PRESS zastrzega, iż nie ponosi odpowiedzialności za politykę prywatności stosowaną przez właścicieli tych domen i stron internetowych.

Polityka Prywatności nie dotyczy również usług świadczonych przez inne podmioty za pośrednictwem lub z wykorzystaniem serwisów MARKETING CYFROWY POLSKA PRESS, jeśli usługi takie są świadczone przez takie podmioty we własnym imieniu i nie na rachunek MARKETING CYFROWY POLSKA PRESS.

Jeśli nie życzą sobie Państwo więcej otrzymywać informacji o usługach i promocjach MARKETING CYFROWY POLSKA PRESS, proszę odesłać maila z tematem „rezygnacja” na adres rezygnacja@xtraplan.pl, co będzie równoznaczne z rezygnacją.

 

Identyfikacja odwiedzających Serwisy MARKETING CYFROWY POLSKA PRESS:

Polityka Cookies MARKETING CYFROWY POLSKA PRESS:

MARKETING CYFROWY POLSKA PRESS wskazuje, iż poprzez korzystanie z naszych serwisów internetowych lub aplikacji mobilnej, jak również poprzez korzystanie z usług za pośrednictwem serwisów internetowych lub otrzymywanie od MARKETING CYFROWY POLSKA PRESS wiadomości e-mail użytkownik wyraża zgodę na stosowanie plików „cookies” (tzw. „ciasteczek”) zgodnie z niniejszą Polityką cookies.

Od czasu do czasu MARKETING CYFROWY POLSKA PRESS może wprowadzić do łączącego się z jej serwisem komputera pewne informacje, aby za ich pośrednictwem móc identyfikować jego użytkownika. Informacje te znane są powszechnie pod nazwą "cookies". Dzięki "cookies" MARKETING CYFROWY POLSKA PRESS dowiaduje się jak i kiedy wizytujący korzystają z jej usług i serwisów, co ułatwia MARKETING CYFROWY POLSKA PRESS na bieżąco dostosowywać zasoby serwisów i usług do potrzeb klienta. Dodajmy, że "cookies" MARKETING CYFROWY POLSKA PRESS używa jedynie w celu dostępu do informacji zapisywanych na Państwa dysku twardym wyłącznie przez "cookies" wysyłanych tylko z tego serwisu. Stosowanie "cookies" jest standardem wykorzystywanym przez wiele witryn internetowych. "Cookies" są przechowywane w Państwa komputerze, a nie w serwisach MARKETING CYFROWY POLSKA PRESS.

Jeśli nie chcą Państwo otrzymywać "cookies" lub gdy chcą być Państwo informowani o ich nadejściu, prosimy o odpowiednie ustawienie przeglądarki, jeśli posiada ona taką opcję.

Z „cookies” mogą korzystać także podmioty współpracujące z MARKETING CYFROWY POLSKA PRESS, m.in. partnerzy świadczący usługi analityczne, reklamodawcy, twórcy aplikacji, sieciowe agencje reklamowe. „Cookies” zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

W jaki sposób wykorzystywane są pliki cookies:

Pliki cookies wykorzystywane są w celu lepszego zrozumienia mechanizmu działania aplikacji i stron internetowych oraz do optymalizacji korzystania z serwisów internetowych, zarówno na urządzeniach stacjonarnych, jak i mobilnych. Dzięki „ciasteczkom” podmioty, które je przesyłają, mogą analizować wydajność strony internetowej lub aplikacji mobilnej, identyfikować użytkowników i zapamiętywać ich preferencje, w lepszy sposób rozpoznawać, czy dany komputer lub inne urządzenie (a zatem prawdopodobnie ich użytkownik) odwiedzał już wcześniej tę stronę internetową, a także przedstawiać spersonalizowane reklamy.

Zmiany:

MARKETING CYFROWY POLSKA PRESS zastrzega sobie prawo do: wprowadzenia zmian w zasadach Polityki Prywatności i/lub Polityki „cookies”, zmian zasobów niniejszego serwisu, a także modyfikacji lub nawet zakazu dostępu do niniejszego serwisu. Zmiany mogą nastąpić w dowolnym czasie, a użytkownicy serwisu mogą, ale nie muszą być o tym uprzedzeni.

W przypadku pytań dotyczących Polityki Prywatności i/lub Polityki „cookies” prosimy je kierować na adres info@xtraplan.pl
PRAWA AUTORSKIE ©2016 MARKETING CYFROWY POLSKA PRESS, INC.
WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE

Powrót do strony xtraplan.pl
Powrót do strony geoaleja.pl
loading